Chương trình Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam- Trung Quốc ở Đông và Đông Nam Á

Thứ ba - 27/10/2009 22:00
Hội thảo quốc tế về
 
“Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam – Trung Quốc ở Đông và Đông Nam Á” lần thứ II.
 
 ( Hà nội – ngày 6-7 tháng 11 năm 2009)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN        ĐẠI HỌC DÂN TỘC QUẢNG TÂY
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, VIỆT NAM                                        TRUNG QUỐC
 
  
 
                                                         HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ
                             “NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ, VĂN HOÁ
                              VIỆT NAM – TRUNG QUỐC Ở ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á”
                                                                 LẦN THỨ II
                                            (Hà Nội – ngày 6-7 tháng 11 năm 2009)
 
 
Chương trình chi tiết
 
                                     Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2009
                                      
                                         KHAI MẠC HỘI THẢO
 
8h00 – 8h30
Hội trường tầng 8
        Nhà E
                Đón đại biểu tham dự Hội thảo
8h30 – 9h00
Hội trường tầng 8
       Nhà E
-          Khai mạc Hội thảo: Giới thiệu đại biểu; Đoàn chủ tịch và chương trình Hội thảo.
-          Phát biểu của PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Việt Nam.
-          Phát biểu của GS.TS.Vi Thụ Quan, Viện trưởng Học viện Giáo dục quốc tế, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc
 
                                              PHIÊN HỌP TOÀN THỂ
(Chủ trì: PGS.TS Vũ Đức Nghiệu, GS.TS Trần Trí Dõi, PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn, GS.TS.Vi Thụ Quan, GS Phạm Hồng Quý, GS Lương Viễn).
 
9h00 – 9h15
Hội trường tầng 8
        Nhà E
- GS.TS Hoàng Thị Châu: Cấu tạo của hệ thống số đếm trong các ngôn ngữ (Những bài toán trong các con số).
9h15 - 9h30
Hội trường tầng 8
        Nhà E
- GS Phạm Hồng Quý: Từ góc nhìn ngôn ngữ thực phẩm xem giao lưu văn hóa.
9h30 - 9h45
Hội trường tầng 8
        Nhà E
- GS.TS Đinh Văn Đức: Bàn thêm về một khía cạnh dụng pháp của tính từ tiếng Việt
9h45 -10h00
 
Chụp ảnh lưu niệm
10h00 - 10h20
Sảnh tầng 7
       Nhà E
Nghỉ giải lao: trà, cà phê.
 
 
 
                                              BÁO CÁO Ở 04 TIỂU BAN
 
Tiểu ban I: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
                                  (Chủ trì: GS Phạm Hồng Quý, GS.TS Đinh Văn Đức)
10h30 – 11h00
Phòng 701
Nhà E
 
-Nguyễn Hải Kế - Vũ Thị Minh Nguyệt: Từ thuỷ trình sông Hồng trong giaolưu kinh tế, văn hoá Việt Nam -Trung Quốc
- Lê Xảo Bình : 论越南数字文化与中国数字文化比较的视角
11h00 -
11h30
Phòng 701
Nhà E
 
Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
                          Tiểu ban II: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.
                                 (Chủ trì: GS.TS Vi Thụ Quan, GS.TS Nguyễn Văn Khang )
 
10h30 -
11h00
Phòng 506
        Nhà E
-Vi Thụ Quan: 中国喃字与越南喃字的差异,
-Trần Thị Thanh Liêm : Dịch thơ từ tiếng Hán ra tiếng Việt và dịch thơ từ tiếng Việt ra tiếng Hán
11h00 -
11h30
Phòng 506
        Nhà E
 
Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
Tiểu ban III: Giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
                            (Chủ trì : GS.TS Trần Trí Dõi, GS Chúc Ngưỡng Tu)
 
10h30 -
11h00
Phòng 402
         Nhà G
-Chúc Ngưỡng Tu: Tiền tố danh từ tiếng Việt và những vướng mắc của học sinh Trung
-Mai Ngọc Chừ : Kiến thức ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam trong sách dạy tiếng Việt
11h00 -
11h30
Phòng 402
         Nhà G
 
Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
Tiểu ban IV: Giảng dạy tiếng Trung và văn hoá Trung Quốc
                           (Chủ trì: GS Lương Viễn, GS.TS Nguyễn Thiện Giáp)
 
10h30 -
11h00
Phòng 403
        Nhà G
-Tạ Hồng Thương :
越南语的助动词được[1]与汉语的在情态意义与句法位置上之对比,
- Đức Anh: Mô hình Trung Hoa trong tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam (thời kỳ Lê Sơ
 
11h00 -
11h30
Phòng 403
        Nhà G
 
Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
 
11h45 -
13h30
 Sảnh tầng 7
      Nhà E
Đại biểu nghỉ ăn trưa
 
 
 
                                   Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2009
 
Tiểu ban I: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
                               (Chủ trì: GS Phạm Hồng Quý, GS.TS Mai Ngọc Chừ)
 
13h45 -
16h00
Phòng 701
Nhà E
 
- Nguyễn Hồng Cổn: Cấu trúc thông tin và biến thể cú pháp câu tiếmg Việt.
- Hàm Mân Tuyết: Nhận diện yếu tố gốc Hán qua phương pháp so sánh - lịch sử
-Vương Tiểu Hồng: 胡志明汉文作与中越友
- Trần Trí Dõi, Trao đổi với những ý kiến khác nhau về “nguyên âm ba” trong sách dạy tiếng Việt ở ngoài Việt Nam
- Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
Tiểu ban II: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.
                            (Chủ trì: GS.TS Vi Thụ Quan, PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế )
 
13h45
16h00
Phòng 506
Nhà E
-Lê Thời Tân: La Quán Trung, Mao tôn cương và diễn biến của sách Tam quốc.
ZhuYuande,ChenBilan:贤崇拜及其对中国文化的塑造.
- Đào Thanh Lan, Mối tương quan giữa khái niệm adverb ở tiếng Anh và phó từ ở tiếng Hán, tiếng Việt
- Phạm Tuấn Vũ: Một số nhận xét về phú Việt Nam trong sự đối sánh với phú Trung Quốc.
- Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
 
Tiểu ban III: Giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam.
                       (Chủ trì : PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn, GS Chúc Ngưỡng Tu)
 
13h45
16h00
Phòng 402
Nhà G
- Hồ Gia Anh Lê: Ứng dụng công nghệ web vào việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.
-Siriwong Hongsawan: Hành động bác bỏ gián tiếp thông qua tiền giả định trong tiếng Việt.
-Thành Hán Bình: Những vấn đề thắc mắc chủ yếu của SV NG trong khi học ngữ pháp Việt ngữ
-Lâm Lý Trí : Áp dụng phương pháp học hợp tác để dạy ngôn ngữ và văn hoá.
Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
 
Tiểu ban IV: Giảng dạy tiếng Trung và văn hoá Trung Quốc
                                  (Chủ trì: GS Lương Viễn, PGS.TS Vũ Văn Thi)
 
13h45
16h00
Phòng 403
Nhà G
- Vương Toàn: Sức sống của các yếu tố gốc Hán trong tiếng Việt.
- Võ Thị Mai Hoa:
顺化外国语大学的学生学习汉语过程中对汉越词的迁移现象
- Nguyễn Văn Khang, Xung quanh việc dạy - học tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay.
-PhùngSiêu:从民间口语到拉丁化国语的嬗越南国家语言政策发展述略.
- Thảo luận Báo cáo toàn thể và Báo cáo tiểu ban
 
16h00
16h20
Sảnh tầng 7 nhà E
Nghỉ giải lao: Trà, cà phê.
 
                          Họp chung toàn thể: Kết thúc Hội thảo
 
16h30
17h20
Hội trường Tầng 8
         Nhà E
- Tổng kết các tiểu ban : Các trưởng tiểu ban
- Phát biểu Tổng kết Hội thảo của Lãnh đạo Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội
 
 
 
                                     Ngày 07 tháng 11 năm 2009
 
7h30
 
 Khách Quốc tế đi tham quan Vịnh Hạ Long
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay373
  • Tháng hiện tại1,985
  • Tổng lượt truy cập464,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây