TS. Hoàng Anh Thi

Thứ hai - 29/10/2007 15:59

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

1. Họ và tên:             HOÀNG  ANH  THI                            

2. Năm sinh:          13/12/1963                                  3. Giới tính:   Nữ

4. Nơi sinh:               Hà Nội                             

5. Nguyên Quán:      Nghệ An

6. Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH và NV, 336 Nguyễn Trãi

Điện thoại:                       Mobile 0916124833     

Email: giadinhthi@gmail.com

7. Học hàm, học vị: PGS.TS

Năm được phong PGS: 2009.....Nơi phong: Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQGHN

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường ĐHKHXH và NV

Khoa: Ngôn ngữ học; Kiêm nhiệm: Phó GĐ TT Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

Địa chỉ Cơ quan: Phòng 304 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

                            Phòng 114 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Email: giadinhthi@gmail.com

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Tổng hợp Hà Nội

Ngữ văn

1986

Thạc sĩ

 

 

 

Tiến sĩ

 

Trường ĐHKHXH và NV

 

Ngôn ngữ học Đối chiếu

Đề tài: So sánh nghi thức giao tiếp tiếng Nhật và tiếng Việt (qua từ ngữ xưng hô)

2001

TSKH

 

 

 

10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

Chứng chỉ

Khóa Tiếng Nhật Cơ bản dành cho học giả

Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản

1993-1994

Chứng chỉ

Khóa Tiếng Nhật nâng cao

Đại học Waseda, Nhật Bản

1997-1998

 

 

 

 

         

 

 

11. Trình độ ngoại ngữ

Tên ngoại ngữ

Trình độ sử dụng

(trung bình, khá, tốt)

Chứng chỉ

(ghi rõ tên chứng chỉ)

Tiếng Nhật

Tốt

 

Tiếng Anh

Tốt

 

                                               

12. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

1988-1995

Giảng viên

Khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp HN

336 Nguyễn Trãi

1996 đến nay

Giảng viên

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH và NV

336 Nguyễn Trãi

2012 đến nay

Kiêm nhiệm

Phó GĐ Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa VN, Trường ĐHKHXH và NV

336 Nguyễn Trãi

 

13.  Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1] Hoàng Anh Thi. Từ điển Nhật Việt, (Soạn chung với Nguyễn Văn Khang – Chủ biên, Lê Thanh Kim), Nhà XB Thế Giới, 2000

 [2] Hoàng Anh Thi (chủ biên). Tiếng việt cơ sở cho người Nhật, Đại học Takushoku, Nhật Bản 2003

14. Các công trình khoa học đã công bố       

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS:

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 01

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc: 11

14.4. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 04

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 04

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1] Hoàng Anh Thi. Phương pháp dạy viết tiếng Việt theo chủ đề, Hội thảo quốc tế Đại học Thành Công, Đài Loan, 11/2019

[2] Hoàng Anh Thi. Phân tích đối chiếu liên ngữ liên văn hóa - Bài giảng cho bậc Sau đại học. Trường ĐHKHXH và Nhân văn tháng 7/2019

[3] Chính sách ngôn ngữ của Nhật Bản và những tác động của nó. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu – Giảng dạy Ngôn ngữ Nhật – Nhật Bản học, Đại học Hà Nội -NXB ĐHQG 10/2018

[4] Hoàng Anh Thi. Biến đổi ngữ âm trong tiếng Nhật và một số lưu ý cho người Việt học tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 12 (343)/2017, tr.23-34

[5] Hoàng Anh Thi. Đặc trưng ngữ âm tiếng Nhật-tiếng Việt và lỗi phát âm của người Việt học tiếng Nhật, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học và Việt ngữ học, Trường ĐHKHXH và NV, 11/2016

[6] ホアン・アイン・ティ「日本語とベトナム語の音声単位の対照」

(Hoàng Anh Thi.  Đối chiếu đơn vị ngữ âm trong tiếng Nhật và tiếng Việt, Bài viết bằng tiếng Nhật) Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Nhật Bản học, Đại học Cao Hùng, Đài Loan, 5/2015 tr.47-53

[7] Hoàng Anh Thi. Vai trò của chữ Katakana trong cấu tạo thuật ngữ tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số tháng 7 (225)/2014, tr.76-82

[8] Hoàng Anh Thi. Giảng dạy văn hóa Việt thông qua các bài luyện ngôn ngữ, Hội thảo Quốc tế tại Đại học Cao Hùng, Đài Loan, tháng 5/2013, tr.43-50

 [9] Hoàng Anh Thi. Ngôn ngữ học văn hóa: nhìn từ tiếng Nhật và tiếng Việt, Hội thảo Quốc tế “Tiếng Việt – Những vấn đề lí luận và thực tiễn”, ĐH KHXH-NV, ĐHQGHN, tháng 11/2011, tr.795-804

[10] Hoàng Anh Thi. Đặc trưng ngữ pháp và ngữ nghĩa của các lối nói mang tính đánh giá trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống số 10/2010

[11] Hoàng Anh Thi. Ẩn dụ “Lòng dạ” trong tiếng Việt và vài  nét so sánh với ẩn dụ tương đương trong tiếng Nhật, Hội thảo quốc tế IATV, Trường ĐHKHXH –NV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh, 3/2011, tr.134-140

[12] Hoàng Anh Thi. Đặc trưng lịch sự - Đặc trưng văn hóa trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 11/2007, tr. 28-39

[13] Hoàng Anh Thi. Bàn về gián tiếp và lịch sự trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 11/2006, tr.20-32

[14] Hoàng Anh Thi. Về nhóm từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 8/2005

[15] Hoàng Anh Thi. Giao tiếp dị văn hóa và những ngộ nhận thường gặp trong giao tiếp giữa người Nhật và người Việt, Hội thảo Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Trường ĐH KHXH và HN – ĐHQGHN 9/2003

[16] Hoang Anh Thi人称題名の用法を手がかりとした日越文化比較研究(A comparative Study of the Japanese and Vietnamese Culture: An Analysis of Personal Pronoun), The Bulletin of The Research Institute for Japanese Studies, Vol.3/2003, pp 75-96

[17] Hoàng Anh Thi. Nhóm từ xưng hô thân tộc trong tiếng Nhật, Tạp chí Ngôn ngữ số 9/1999, tr.43-55

[18] Hoàng Anh Thi. Các phương tiện  biểu thị tính lịch sự trong tiếng Nhật và tiếng Việt, Tạp chí Khoa học số 1/1998, Đại học Quốc Gia Hà Nội, tr.27-34

[19] Hoàng Anh Thi. Vài nét so sánh điểm khác biệt văn hóa Nhật Bản và Việt Nam thể hiện trong ngôn ngữ giao tiếp, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản số 1/1997

[20] Hoàng Anh Thi. Một số từ tình thái câu tiếng Nhật, tiếng Việt và cách sử dụng chúng trong phát ngôn giao tiếp, Hội thảo quốc tế tiếng Việt và việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, Trường ĐHKHXH-NV và Viện Ngôn ngữ học, Hà Nôi 1996

[21] Hoàng Anh Thi. Aizuchi - sự hưởng ứng trong giao tiếp, một biểu hiện lịch sự trong giao tiếp tiếng Nhật, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, số 4/1995

[22] Hoàng Anh Thi. Một số đặc điểm văn hóa Nhật Việt qua khảo sát hệ thống từ xưng hô, Tạp chí Ngôn ngữ số 1/1995, tr.53-66

[23] Hoàng Anh Thi. Đặc điểm văn hóa Việt, Nhật trong hệ thống đại từ nhân xưng, Hội thảo Đông phương học quốc tế lần 39 tại Tokyo, Nhật Bản, 20-28/5/1994 (Bài viết bằng tiếng Anh)

 

15. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

19.1 Số l­ượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................

19.2 Số l­ượng NCS đang h­ướng dẫn: 01

19.3 Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo: 12

19.4 Thông tin chi tiết:

TT

Họ tên nghiên cứu sinh

Tên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

Vai trò hư­ớng dẫn

(chính hay phụ)

Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

1

Nguyễn Thị Hằng Nga

Đối chiếu kính ngữ trong tiếng Nhật và các cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt

HD độc lập

 

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 

Họ tên thạc sĩ

Tên luận văn của các thạc sĩ đã bảo vệ thành công)

 

 

Thời gian đào tạo

Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

1

Vương Bích Liên

Từ tượng thanh tượng hình trong tiếng Nhật

HD độc lập

2006

Đại học Nhật Việt, ĐHQGHN

2

Vũ Ngọc Hạnh

Thuật ngữ mĩ thuật tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt)

HD độc lập

2008

Đại học Mĩ thuật Công nghiệp

3

Đoàn Thị Hồng Lan

Tính gián tiếp trong giao tiếp tiếng Nhật (so sánh với tiếng Việt)

HD độc lập

2009

Đại học Hà Nội

4

Vũ Kim Chi

Các phương thức biểu thị câu nguyên nhân-kết quả  trong tiếng Nhật (có liên hệ với tiếng Việt)

HD độc lập

2010

Đại học Dân lập Thăng Long

5

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Khảo sát lỗi sử dụng từ ngữ của học viên Trung Quốc học tiếng Việt

HD độc lập

2012

Đại học Hà Nội

6

Vương Thúy Vân

Khảo sát thuật ngữ dệt may trong tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt)

HD độc lập

2013

Đại học Công nghiệp Hà Nội

7

Hà Thị Thu Hương

Đặc trưng các lối nói mang tính đánh giá trong tiếng Việt

HD độc lập

2013

Đại học Nội vụ

8

Phan Thị Xuân Cúc

Thuật ngữ lâm nghiệp tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt)

HD độc lập

2014

Đại học Mỏ Địa chất

9

Trần Thị Mỹ

中・上級ベトナム人日本語学習者による敬語の誤解

HD độc lập

2014

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

10

Nguyễn Thị Thúy

日本語における言語学用語の考察―ベトナム語と参考する

HD độc lập

2015

Trường ĐH Phương Đông

11

Lê Thị Thanh Tình

Khảo sát chuyển dịch từ ngữ chỉ rau củ tiếng Việt sang tiếng Anh

HD độc lập

2017

Trường Hàn Quốc Hà Nội

12

Nguyễn Thị Thu Hà

Bản đồ thổ ngữ của ba huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

HD độc lập

2019

TT NN và VHVN

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN

    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...

Hội viên Hội Ngôn ngữ học Hà Nội

Hội viên Hội Cựu lưu học sinh Nhật Bản

                 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯ­ỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)

 

                                                                  Hoàng Anh Thi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây