Tin buồn: GS.TS.NGƯT. Nguyễn Cao Đàm

Thứ tư - 02/10/2013 14:39

Lễ viếng GS.TS.NGƯT. Nguyễn Cao Đàm tổ chức vào hồi 7:30 - 9:00 ngày 4/10/2013 tại Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ cùng ngày.


 TIN BUỒN 

Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: 

 GS.TS.NGƯT.  NGUYỄN CAO ĐÀM 

Sinh ngày 24/10/1930 tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc giang, quê quán ở làng Tử Dương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội, nguyên cán bộ giảng dạy của Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã từ trần ngày 30/9/2013 (tức ngày 26/8/2013 Âm lịch), hưởng thọ 84 tuổi. 

            Lễ viếng GS.TS.NGƯT. Nguyễn Cao Đàm tổ chức vào hồi 7:30 - 9:00 ngày 4/10/2013 tại Nhà tang lễ số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ cùng ngày.

 

                           T/M Khoa Ngôn ngữ học                                               T/M Gia đình         

                          PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn                            Trưởng Nam: Nguyễn Cao Hùng

 


 LÝ LỊCH KHOA HỌC
GS.TS.NGƯT. NGUYỄN CAO ĐÀM 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ 

  Họ và tên:   Nguyễn Cao Đàm
  Sinh ngày:       24/10/1930
  Nơi sinh: Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  Quê quán:  Làng Tử Dương, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
  Học vị: Tiến sĩ (1989)
  Chức danh: Phó Giáo sư (1996), Giáo sư (2004)
  Ngày vào Đảng: 15/10/1963

Quá trình công tác:

·         12/1946 -12/1947:  Tham gia đội thiếu niên biệt động Thái Bình

·         1947 - 1950:  Học bậc trung học chuyên khoa Trường Lê Quý Đôn, Thái Bình

·         5/1950 - 5/1953: Nhập ngũ, công tác tại Cục Quân y, Bộ Quốc phòng

·         1953 - 1955: Tham gia chỉnh huấn chuẩn bị đi nước ngoài

·         1955 -1961:  học đại học tại Khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Tổng hợp Lomonosov

       của Liên Xô (cũ), nay là Cộng hòa Liên bang Nga.

·         Từ 10/1961 - 1970 là giảng viên Khoa Ngữ Văn, Trường ĐHTH Hà Nội.

        Tổ phó và sau đó là tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ thuộc Khoa Ngữ Văn.

·         1970 - 1974: là giảng viên Tổ Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ Văn, ĐHTH Hà Nội

·         1974 - 1977: là chuyên gia tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản

·         1977 - 1982 là tổ phó Tổ Ngôn ngữ học, Khoa Ngữ Văn, ĐHTH Hà Nội

·         Từ 1982 đến 1985 là phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHTH Hà Nội

·         Từ 1985 đến 1995 là giảng viên Khoa Ngữ Văn, ĐHTH Hà Nội

·         Từ 1995 đến khi nghỉ hưu (9/1999) là giảng viên Khoa Ngôn ngữ học,

        Trường ĐHKHXHNV, ĐHQG Hà Nội.

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

A – CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC:

1. Về việc phân loại các lớp từ tiếng Việt, ngôn ngữ số 1/1969.

2. Tóm tắt vài nhận xét trong khi thử phân tích câu tiếng Việt theo các cấp độ ngữ pháp ngữ nghĩa. Thông tin Khoa học ĐHTH.HN, số 10-11, 1980.

3. Vấn đề từ ngữ và cú pháp học. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt về mặt từ ngữ. T1, KHXH, 1981.

4. Hiện tượng câu sai trong Sách tập đọc cấp I. Những vấn đề ngôn ngữ SGK, tập 2, GD, 1983.

5. Nhận xét lỗi ngữ pháp của một số câu trong SGK cấp I. Những vấn đề ngôn ngữ SGK, tập 3, GD, 1983.

6. Về một số trạng thái ngôn ngữ trong đời sống tiếng Việt hiện đại. Ngôn ngữ, số 4, 1985.

7. Thành phần câu và đặc tính chức năng trong hệ thống các cấp độ cấu trúc cú pháp. Dạy và học tiếng Việt trong nhà trường. ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh và Sở GD Tây Ninh, 1983.

8. Về một hướng nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt. Ngôn ngữ và đời sống xã hội – văn hóa, Viện Ngôn ngữ, 1990.

9. Hiểu về những biện pháp phân tích hình thái – một đặc trưng về mặt cấu trúc chức năng. Những vấn đề ngôn ngữ học, ĐHTH HN, 1981.

10. Mấy vấn đề cần suy nghĩ về hiện tượng câu phức trong tiếng Việt. Ngôn ngữ văn học và phương ngữ, ĐHTH.HN, 1984.

11. Các đơn vị ngữ pháp tiếng Việt với việc so sánh – đối chiếu ngẫu nhiên. Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 (14), Viện Đông Nam Á, 1994.

12. Một vài ý kiến nhỏ về Nguyễn Du – Truyện Kiều và tiếng Việt – Tạp chí Area and culture studies, ĐHNN Tokyo, 1975.

13. Đơn vị tạo câu và thành phần câu đơn tiếng Việt – Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt, NXB KHXH, H. 1988.

14. Hệ hình cú pháp trong một số kiểu câu đơn hạn định tiếng Việt. Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt. NXB KHXH. H. 1994.

15. Một số suy nghĩ về vấn đề văn hóa dân tộc – Hội nghị Khoa học ĐHTH.HN nhân 3 ngày lễ lớn, H. 1980.

16. Trở lại vấn đề từ ngữ trong cú pháp tiếng Việt. Hội nghị Khoa học ĐHTH.HN nhân 3 ngày lễ lớn, H.1980.

17. Thêm một số khảo sát xung quanh loại câu có mô hình

- Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế tiếng Việt và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. H. 1996.

18. Hệ hình câu đơn có mô hình   
- Kỷ yếu Nghiên cứu so sánh đối chiếu ngôn ngữ.  ĐHKHXHvà NV. 1997.

19. Bàn thêm về một thành phần câu được gọi là « định ngữ » trong tiếng Việt hiện đại. Hội thảo khoa học quốc gia các vấn đề chuẩn ngôn ngữ, sách và báo chí tiếng Việt – Phân viện Báo chí và tuyên truyền, 1997.

20. Về ngôn ngữ học ứng dụng và việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Hội thảo Ngôn ngữ học ứng dụng, Khoa Ngôn ngữ, ĐH KHXH & NV, 1998.

21. Vai trò và ý nghĩa của thành phần vị ngữ trong sự hình thành câu nói. Hội thảo ngôn ngữ học ứng dụng, khoa Ngôn ngữ, ĐH KHXH&NV, 1998.

22. Hệ đối vị cú pháp kiểu câu C-V, Hội nghị 30/7. ĐHKHXH&NV, thành phố Hồ Chí Minh, 1999. 


B. CÁC GIÁO TRÌNH VÀ SÁCH CÔNG CỤ

23. Thuyết thiên mệnh và Truyện Kiều. Sách chuyên khảo Kiều. In bằng tiếng Nhật Bản, NXB Đồng Minh Hội – 1978-80.

24. Văn học cổ dân gian Việt Nam (Đồng tác giả). Sách chuyên khảo văn học cổ điển dân gian Việt Nam. NXB Đồng Minh Hội. Nhật Bản. 1980.

25. Nhật Bản – Việt Nam, Những vấn đề văn hóa (Đồng tác giả). NXB Văn hóa Thông tin. H. 1994.

26. Nhật Bản – Việt Nam. Những vấn đề văn hóa – Những sự thật kỳ lạ và những suy nghĩ có tính chiến lược kinh tế - văn hóa của Nhật Bản. NXB Văn hóa Thông tin. H. 1994.

27. Tiếng Việt thực hành. Khoa Thái – Đông Dương. Đại học Ngoại ngữ Tokyo Nhật Bản. 1975.

28. Tiếng Việt thực hành. Hội thoại Việt Nhật. Khoa Thái – Đông Dương, Đại học Ngoại ngữ Tokyo. Nhật Bản. 1975.

29. Tiếng Việt thực hành cho người nước ngoài. Trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Khoa ngữ văn, ĐHTH – HN, tập 1. 1983.

30. Tiếng Việt thực hành cho người nước ngoài. Trung tâm Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, khoa Ngữ văn, ĐHTH.HN, tập 2, 1985.

31. Từ điển phân tích từ vựng Việt Nam – Nhật Bản – Anh, Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản, 1975.

32. Từ điển những cụm từ Anh – Việt thông dụng. Đồng tác giả - NXB. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H. 1985.

33. Ngữ pháp tiếng Việt (câu đơn hai thành phần). Sách công cụ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. 

C. ĐỀ TÀI NCKH ĐÃ NGHIỆM THU

34. Hội thảo khoa học về văn hóa Nhật Bản – Việt Nam. Hội nghị quốc tế theo Quyết định số 1723/QHHQT ngày 15/10/1993 (từ 25 đến 27/10/1993) tại Hà Nội. Chủ nhiệm đề tài.

35. Bước đầu tìm hiểu cấu trúc cú pháp trong các tác phẩm văn học Việt Nam giai đoạn 30-45. Cấp ĐHQG đặc biệt, mã số : QG.97.13. Chủ nhiệm đề tài.

36. Xác định mô hình cú pháp câu tiếng Việt – Cấp ĐHQG, mã số : CB.02.09. Chủ nhiệm đề tài. 


III. HƯỚNG DẪN CAO HỌC VÀ TIẾN SĨ

Hướng dẫn thành công 7 luận án Tiến sĩ, 7 Luận văn Thạc sĩ. 


IV. KHEN THƯỞNG

Được tặng thưởng Huân chương chiến thắng hạng 3. Huân chương Kháng chiến Hạng nhì, Huân chương Lao động Hạng 3. Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ. Huy chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế. Nhà giáo ưu tú.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay711
  • Tháng hiện tại54,532
  • Tổng lượt truy cập871,364
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây