Danh mục luận văn thạc sĩ bảo vệ tại Khoa Ngôn ngữ học

Thứ năm - 06/12/2007 07:26
DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SỸ BẢO VỆ TẠI KHOA NGÔN NGỮ HỌC

(Từ năm 1996 đến năm 2007 - thống kê chưa đây đủ) 


STT TÊN LUẬN VĂN TÁC GIẢ HƯỚNG DẪN
 1. Góp phần tìm hiểu sự biến đổi từ vựng - ngữ nghĩa Tiếng Việt từ 1930-1960 Nguyễn Thị Hà GS.TS Lê Quang Thiêm
 2. Bước đầu tìm hiểu các tương ứng từ vựng giữa tiếng Malaysia và tiếng Việt Trần Thúy Anh GS.TS Trần Trí Dõi
 3. Ngữ pháp tạo sinh và việc phân tích cú pháp tiếng Việt Nguyễn Văn Mạo GS.PTS Nguyễn Minh Thuyết
 4. Khảo sát  ý nghĩa và cách dùng các quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt Đoàn tị Thu Hà PGS.TS Nguyễn Cao Đàm
 5. Xem xét cách diễn đạt câu tiếng Việt của người nước ngoài khi học tiếng Việt Đỗ Thị Thu PGS.PTS Nguyễn Cao Đàm
 6. Khảo sát sự biến đổi ý nghĩa của từ ngữ Hán Việt từ từ điển Việt Bồ La (1651) đến từ điển tiếng Việt (2000) Bùi Thị Hải GS.TS Trần Trí Dõi
 7. Đại từ quan hệ trong tiếng Anh và các cấu trúc tương đương trong tiếng Việt Đặng Thị Toàn Thư PGS.TS Nguyễn Cao Đàm
 8. Một số vấn đề về dịch thuật văn bản khoa học kỹ thuật Anh-Việt Nguyễn Thị Minh Phương GS.TS Nguyễn Quang Thiêm
 9. Tiểu từ tính thái cuối câu tiếng Việt và việc dạy tiểu từ tính thái cuối câu tiếng Việt cho người nước ngoài Lê Thị Hoài Dương GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
 10. Nghiên cứu một số đặc điểm thi pháp của cấu trúc láy đôi tiếng Việt thể hiện qua các đặc điểm ngữ âm ở phụ âm đầu và thanh điệu Đặng Thái Thu Hương PTS Hoàng Cao Cương
 11. Tìm hiểu một số vấn đề về ngôn ngữ học trên bản dịch Tân thư Trung Việt đầu thế kỷ XX Đỗ Thúy Nhung GS.TS Lê Quang Thiêm
 12. Thủ pháp miêu tả trong những truyện ngắn hay(đoạt giải 1993-1997) Đỗ Thị Hiên PGS.TS Hoàng Trọng Phiến
 13. Khảo sát phương tiện từ vựng(động từ)biểu thị ý nghĩa cầu khiến trong câu tiếng Việt Trần Kim Phượng TS Đào Thanh Lan
 14. Khảo sát chức năng ngoài phạm trù ý nghĩa không gian của nhóm ra,vào,lên,xuống trong truyện Kiều và thơ Tố Hữu Văn Tú Anh GS.TS Nguyễn Lai
15. Bước đầu nghiên cứu đối chiếu các lọai hình vị tiếng Indonesia và tiếng Việt Phạm Thị Thúy Hồng GS.TS Lê Quang Thiêm
16. Tìm hiểu  một số cấu trúc định danh mở rộng trong ngôn ngữ của chủ tịch Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thanh Hương GS.TS Nguyễn Lai
 17. Khảo sát các phương tiện biểu thị hành động cầu khiến trong tiếng Việt và tiếng Pháp Nguyễn Minh Chính PGS.TS Trần Trí Dõi
 18. Giáo dục tiếng Việt trong hệ thống giáo dục song ngữ cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn DAKLAK- từ góc nhìn thực tiễn Mai Văn Mô PGS.TS Trần Trí Dõi
 19. So sánh đối chiếu đại từ chỉ ngôi trong tiếng Nga và tiếng Việt Nguyễn Tuấn Kiệt GS.PTS Đinh Văn Đức
 20. Giá trị phong cách của các trật từ trong thơ mới Viêt Nam Lê Thị Kỳ PTS Nguyễn Hữu Đạt
 21. Phân tích phân bố các nét âm vị học trong tiếng Hán hiện đại Nguyễn Thị Thanh Thảo TS Hoàng Cao Cương
 22. Bước đầu tiếp cận ngôn ngữ và nhận diện ngữ  âm Xá Phó Nguyễn Văn Hiệu PGS.TS Trần Trí Dõi
 23. Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ trong câu đơn tiếng Anh-Việt Nguyễn Thị Hoàng Oanh TS Vũ Ngọc Tú
 24. Hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý Nguyễn Thị Tố Ninh GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
 25. Khảo sát yết hậu ngữ tiếng Hán Nguyễn Thị Thại GS Hoàng Trọng Phiến
 26. Câu chính phụ định ngữ trong tiếng Anh và các hiện tượng tương ứng trong tiếng Việt Phan Thị Ngọc Bích GS.TS Nguyễn Cao Đàm
 27. Trợ từ tiếng Nhật trong câu(so sánh tương ứng với tiếng Việt) Ngô Hương Lan PGS.PTS Nguyễn Cao Đàm
 28. Khảo sát các cách nêu nhận định trong phần kết phóng sự báo viết dưới góc độ ngữ nghĩa - ngữ dụng Vũ Hoài Phương GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
 29. Khảo sát thành ngữ tiếng Hán có yếu tố chỉ con số trong sự dối chiếu với thành ngữ tiếng Việt có yếu tố là con số Giang Thị Tám GS.TS Nguyễn Văn Khang
 30. Góp phần tìm hiểu bối cảnh và chính sách ngôn ngữ ở Malaysia Nguyễn Thị Vân GS Lê Quang Thiêm
 31. Khảo sát thành ngữ trong tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập Kiều Thanh Hương PGS Hoàng Trọng Phiến
 32. Khảo sát một số lỗi thường gặp của sinh viên Việt Nam nói tiếng Anh nhìn từ góc độ giao tiếp xuyên văn hóa Bùi Hồng Ánh PGS.TS Nguyễn Văn Khang
 33. So sánh cấu trúc và phương tiện biểu hiện câu hỏi chính danh trong tiếng Anh và tiếng Việt Trần Chi Mai PGS Hoàng Trọng Phiến
 34. Phụ lục hội thoại tự nhiên  Trương Thục Phương PGS Hoàng Trọng Phiến
 35. Khảo sát những phương tiện ngôn ngữ biểu thị sự đánh giá bất thường trong câu tiếng Việt Nguyễn Thị Thúy Nga PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp
 36. Thử  nghiệm đối chiếu giới từ Pháp - Việt và xây dựng hệ bài tập về giới từ cho người Việt(qua nghiên cứu giới từ POR) Ngô Hoàng Vĩnh TS Vũ Đức Nghiệu
 37. Đặc trưng văn hóa của người Thái Nghệ An qua lời cúng trong tang lễ. Lữ Thanh Hà PGS.TS Nguyễn Nhã Bản
 38. Cấu trúc ca dao trữ tình Lê Đức Luận PGS.TS Nguyễn Nhã Bảo
 39. So sánh đối chiếu từ  xưng hô trong gia đình của tiếng Hán và tiếng Việt Phạm Ngọc Hàm GS.TS Hoàng Trọng Phiến
 40. So sánh phương thức thể hiện ý nghĩa của các thành ngữ Anh -Việt sử dụng các yếu tố chỉ cơ thể con người(giới hạn ở khuôn mặt) Tôn Vân Trang GS.TS Trần Trí Dõi
 41. Tìm hiểu nhu cầu giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số ở Malaysia Lê Minh Hà GS.TS Trần Trí Dõi
 42. Tìm hiểu thanh hỏi và thanh ngã trong tiếng Việt qua so sánh với các từ tương ứng có  trong phương ngữ Thái Mường Thanh Hóa Cao Thị Hòa TS Hoàng Cao Cương
 43. Phạm vi ngữ dụng của khung đề trên cứ liệu tiếng Việt Đào Thị Minh Thu GS.TS Đinh Văn Đức
 44. Khảo sát hoạt động chức năng của một số hư từ có nguồn gốc từ tiếng Hán trong Tiếng Việt hiện đại Phạm Thị Hồng Nhung GS.TS Hoàng Trọng Phiến
 45. Dich Trung Việt:một số vấn đề về lý thuyết dịch Trung Hoa và thực tiễn dịch Trung Việt Nguyễn Ngọc Long PGS.TS Nguyễn Văn Khang
 46. Câu bị động tiếng Anh và cấu trúc tương đương trong tiếng Việt Bùi Thị Diên TS Nguyễn Hồng Cổn
 47. Lỗi phát âm phụ âm tiếng Anh của học sinh Việt Nam Trần Thị Mai Đào TS Lê Thế Quế
 48. Đặc điểm định danh và ngữ nghĩa của hai tổ hợp ghép chính phụ"cười+x" và "nói+x" trong tiếng Việt Vũ Thị Thu Huyền TS Hà Quang Năng
 49. Khảo sát đặc điểm cấu trúc- ngữ nghĩa của tên người Anh Nguyễn Việt Khoa PGS.TS Nguyễn Văn Khang
 50. Nghiên cứu so sánh đối chiếu âm Hán Hàn với âm Hán Việt Trần Thị Bích Phượng GS.TSKH Nguyễn Quang Hồng
 51. Đăc trưng ngôn ngữ-văn hóa của thể loại phỏng vấn báo chí Musiy chuk viktoriya GS.TS Hoàng Trọng Phiến
 52. Cảm từ trong tiếng Việt hiện đại và một số dạng thức tương đương trong tiếng Anh Phạm Thị Hương Lan TS Phạm Hùng Việt
 53. Tìm hiểu cấu tạo ,ý nghĩa và cách sử dụng thành ngữ Nhật bốn chữ Hán trong sự so sánh với tiếng Việt Nguyễn Tô Chung TS Nguyễn Xuân Hòa
 54. Khảo sát cách dùng từ ngữ của thanh thiếu niên hiện nay (Qua báo hoa học trò 2000 - 2002) Lương Quang Vũ PGS. Đỗ Việt Hùng
 55. Đặc điểm chính của ngữ điệu giáo viên tiểu học Nguyễn Thị Vân Anh TS Hoàng Cao Cương
 56. Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt Lê Hoài Ân TS Nguyễn Hồng Cổn
 57. Lỗi của người Trung Quốc học tiếng Việt nhìn từ góc độ xuyên văn hóa (xét về khía cạnh từ vựng) Lê Xảo Bình GS.TS Trần Trí Dõi
 58. Khảo sát đặc điểm của uyển ngữ tiếng Hán đối chiếu với tiếng Việt tương đương Nguyễn Thị Lan Hinh PGS.TS Nguyễn Văn Khang
 59. Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của tục ngữ đánh giá con người trong tiếng Việt Phạm Thị Bích Lan TS Nguyễn Xuân Hòa
 60. Phát triển ngôn ngữ nói ở tiểu học cùng dân tộc thiểu số Nguyễn Thị Kim Oanh PGS Trần Trí Dõi
 61. Các hình thức đánh dấu xác định của danh ngữ tiếng Anh và các phương tiện tương đương trong tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Nguyệt TS. Nguyễn Hồng Cổn
 62. Trật tự câu trong vai trò liên kết và tạo mạch lạc cho văn bản Nguyễn Thị Hồng Thúy GS.TS Đinh Văn Đức
 63. So sánh kết cấu cố định trong văn bản KHKT tiếng Anh với tiếng VIệt Hoàng THị Minh Phúc PGS.TS Vũ Đức Nghiệu
 64. Khảo sát việc dùng từ Hán Việt trong văn bản sau CMT8 Nguyễn Thị Mai Phương GS.TS Lê QuangThiêm
 65. Trạng ngữ phương thức,trạng ngữ so sánh và trạng ngữ điều kiện trong tiếng Anh Trần Thị Kim Chi GS.TS Hoàng Trọng Phiến
 66. Trật từ câu trong vai trò liên kết và tạo mạch lạc cho văn bản Nguyễn Thị Hồng Thúy GS.TS Đinh Văn Đức
 67. Khảo sát phương tiện từ vựng (động từ) biểu thị ý nghĩa cầu khiến trong câu tiếng Việt Trần Kim Phượng PGS.TS Đào Thanh Lan
 68. Đối chiếu thành ngữ chỉ trạng thái tâm lý trong tiếng Anh và tiếng Việt Lâm Thị Hòa Bình GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
 69. Sự thể hiện ý nghĩa cách thức hoạt động trong tiếng Việt Cao Thị Thảo PGS.TS Bùi Minh Toán
 70. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn để biên soạn từ điển tần số báo chí Việt -Ucraina Levchyn OLEKXANDER PGS.TS Vũ Quang Hào
 71. Cơ sở lý luận và thực tiễn để biên soạn từ điển Việt-UCRAINA,UCRAINA-Việt olena PGS.TS Vũ Quang Hào
 72. Khảo sát về quan hệ giữa các vế trong câu ghép tiếng Việt có chứa" thì, là, mà" Hoàng Kim Lung PGS.PTS Diệp Quang Ban
 73. So sánh đối chiếu từ xưng hô trong gia đình của tiếng Hán và tiếng Việt Phạm Ngọc Hàm GS.TS Hoàng Trong Phiến
 74. Góp phần tìm hiểu một số vấn đề về thành phần trạng ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt Nguyễn Mai Nga GS.TS Lê Quang Thiêm
 75. So sánh những phương tiện biểu thị tình thái không thực hữu trong tiếng Anh và tiếng Việt Nguyễn Thị Cẩm Thanh TS. Nguyễn Văn Hiệp
 76. Khảo sát một số đặc điểm cấu tạo từ trong tiếng Nhật Đỗ Văn Trung TS Nguyễn Bích Hà
 77. Định ngữ là vị từ trong tiếng Việt Đỗ Thị Ngọc Mai PGS Bùi Minh Toán
 78. Khảo sát những phương tiện ngôn ngữ biểu thị sự đánh giá bất thường trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thúy Nga PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp
 79. Khảo sát hệ thống từ ngữ Hán -Việt trong SGK lớp 9 THCS Trần Thị Kim Nhung GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
 80. Góp phần tìm hiểu thành ngữ có thành tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Anh Bùi Thu Hòa GS.TS Lê Quang Thiêm
 81. Nghiên cứu biên soạn từ điển đối dịch Hàn- Việt Jang miwon GS Nguyễn Thiện Giáp
 82. Phạm trù kính ngữ trong tiếng Nhật Nguyễn Thị Thu Hương PTS Nguyễn Thị Việt Thanh
 83. Một số văn bản hành chính pháp quy sử dụng trong các trường đại học trên bình diện phân tích diễn ngôn Phan Thu Thủy TS. Nguyễn Văn Hiệp
 84. Phân tích đối chiếu chuyển dịch thuật ngữ kinh tế thương mại Anh Việt (dựa trên 1 số từ điển được xuất bản những năm gần đây) Vũ Thị Bích Hà GS.TS Lê Quang Thiêm
 85. Tìm hiểu về một số vấn đề về ngôn ngữ học trên bản dich tân thư Trung-Việt đầu thế kỷ 20 Đỗ Thúy Nhung GS.TS Lê Quang Thiêm
 86. Góp phần tìm hiểu thành ngữ có thành tố chỉ tên gọi động vật trong tiếng Anh Bùi Thu Hòa GS.TS Lê Quang Thiêm
 87. Câu có chứa động từ trao-nhận trong tiếng Nhật Đào Thị Hồng Hạnh PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
 88. Khảo sát câu điều kiện trong tiếng Nhật Nguyễn Xuân Trưng PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
 89. Kết từ tiếng Việt trong một số sách dạy tiếngV iệt cho người nước ngoài và vấn đé giảng dạy kết từ cho người nước ngoài Nguyễn Thị Thanh Ngọc TS. Vũ Ngọc Cân
 90. Phân tích đối chiếu trật tự từ trong động ngữ Anh -Việt Nguyễn Thị Hồng Hạnh PGS.TS Vũ Ngọc Tú
 91. Lỗi phát âm trọng âm từ tiếng Anh của học sinh Việt Nam Dương Thị Ngọc Thủy GS.TS Đoàn Thiện Thuật
 92. Đặc điểm của các từ ghép song tiết đẳng lập Hán Việt La Văn Thanh GS.TS Nguyễn Văn Khang
 93. Cấu trúc độc thoại trong ngôn ngữ kể chuyện của Nam Cao Lưu Thị Oanh TS Phạm Văn Tình
 94. Đặc điểm ngôn ngữ của ca dao tục ngữ nói về kinh nghiệm lao động sản xuất Nguyễn Thị Châu PGS.TS Trần Trí Dõi
 95. Phân tích đối chiếu biểu thức chỉ quan hệ họ hàng trong tiếng Anh và tiếng Việt Lê Thanh Tâm GS TS Lê Quang Thiêm
 96. Tiếng Pháp chuyên nghành kĩ thuật đối với học viên người Việt Nguyễn Thúy Yên GS TS Đoàn Thiện Thuật
 97. Mạch lạc trong một số truyện ngắn hiện đại Nguyễn Thị Hồng Nga PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh
 98. Vấn đề quan hệ nội dung - hình thức của vốn từ công nghệ môi trường Anh - Việt Vũ Thị Minh Hà PGS.TS Vũ Ngọc Tú
 99. Phong cách hợp đồng kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh Hạ Hồ Liên TS Nguyễn Trọng Đàn
 100. Liên từ logic và liên từ tiếng Việt Lê Thị Thu Hoài GS. TS Nguyễn Đức Dân
 101. Khảo sát khả năng tạo nghĩa tình thái của các trạng từ tiếng Anh và khả năng dịch chuyển tương đương sang tiếng Việt Hồ Thị Thanh Huyền GS TS Hoàng Trọng Phiến
 102. Đặc điểm của các  biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt Vũ Thị Hương Thảo TS. Nguyễn Hồng Cổn
 103. Trạng ngữ phương thức , trạng ngữ so sánh và trạng ngữ điều kiện trong tiếng Anh(có đối chiếu với tiếng Việt)-phần Tư liệu Trần Thị Kim Chi GS.TS Hoàng trọng Phiến
 104. Đặc điểm của các thành ngữ chỉ tâm lý tình cảm trong tiếng Hán(có sự đối chiếu tiếng Việt) Vi Trường Phúc GS TS Trần Trí Dõi
 105. Tìm hiểu các đặc diểm của ngôn ngữ bóng đá trên báo chí tiếng Việt Trịnh Thu Giang TS Mai Xuân Huy
 106. Khảo sát khái niệm câu đơn theo quan điểm truyền thống và cú đơn theo quan điểm của ngữ pháp chức năng(hệ thống) Hoàng Anh Tuấn PGS TS Hoàng Văn Vân
 107. Đặc điểm cấu trúc ngữ nghĩa của tên (chính danh) người Nhật (có đối chiếu với tên người Việt) Vương Đình Hòa TS Trần Sơn
 108. Bước đầu mô tả hệ thống ngữ âm tiếng Sán Dìu ở Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thoa GS. TS Trần Trí Dõi
 109. Vai trò của các tiểu từ tình thái cuối câu trong việc hình thành hiệu lực tại lời của phát ngôn Vũ Thị Kim Anh PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp
 110. Khảo sát đặc trưng của từ , ngữ hỗn hợp Hán - Việt thông dụng Đỗ Phương Lâm TSKH Lương Văn Kế
 111. Khảo sát đặc điểm của các biểu thức có ý nghĩa không gian trong tiếng Việt Hoàng Thị Thanh Bình TS Nguyễn Hồng Cổn
 112. Đặc trưng ngữ nghĩa - ngữ pháp của phát ngôn hỏi - cầu khiến - trong tiếng Việt Nguyễn Thị Thanh Hương PGS.TS Đào Thanh Lan
 113. Khảo sát các cách nêu nhận định trong phần kết phóng sự báo viết dưới góc độ ngữ nghĩa ngữ dụng Vũ Hoài Phương GS TS Nguyễn Minh Thuyết
 114. Nghiên cứu mô hình kết hợp thanh điệu trong từ láy đôi tiếng Việt Vũ Thị Hải Hà TS Vũ Kim Bảng
 115. Khảo sát một số kiểu kết hợp các yếu tố trong thành phần vị ngữ của câu tiếng việt Fukuda Yasuo TS Nguyễn Thị Chung Toàn
 116. So sánh từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Hán và Tiếng Việt Phương Thần Minh PGS.TS Đào Thanh Lan
 117. Nghiên cứu câu nguyên nhân tiếng Đức trong so sánh với các hiện tượng trong tiếng Việt Dương Thị Dung GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
 118. Mạch lạc theo quen hệ nguyên nhân và quan hệ thời gian trong một số truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan Hạp Thị Thu Hà GS.TS Diệp Quang Ban
 119. Khảo sát các hình thức biểu hiện ý nghĩa trong danh ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Doãn Thị Phương PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
 120. Tìm hiểu đặc điểm ngữ pháp-từ vựng của tổ hợp từ có trạng từ chỉ mức độ cao trong tiếng Việt Nguyễn Thị Bich Liên PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa
 121. Lỗi phát âm phụ âm tiếng Pháp của học sinh Khánh Hòa và một số biện pháp khắc phục Phan Thúy Phương GS.TS Trần Trí Dõi
 122. Tìm hiểu tính mạch lạc của đoạn văn(trên cứ liệu tiếng Anh và Tiếng Việt Trương Hoàng Lan TS Lê Thế Quế
 123. Nghiên cứu các luật kết hợp âm vị học trong các âm tiết tiếng Anh và tiếng Việt Nguyễn Linh Chi TS Hoàng Cao Cương
 124. Một số nhóm tưu ngữ văn hoá trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (trên cứ liệu các từ ngữ tên gọi động vật và thực vật) Kiều Phương Nga PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
 125. Tên bài trên báo Việt Nam từ bình diện phân tích diễn ngôn Trần Thị Nga GS.TS Đinh Văn Đức
 126. Tìm hiểu khả năng nhận diện từ Hán Việt của sinh viên ngữ văn cao đẳng Lê Thị Thu Hoài GS.TS Trần Trí Dõi
 127. Tác động của nhân tố giới tính đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp (trên cứ liệu của ngữ khí từ tiếng Hán và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt Đỗ Thu Lan GS. TS Nguyễn Văn Khang
 128. Sự hoạt động của những yếu tố thể hiện lịch sự trong câu cầu khiến tiếng Việt Phạm Thùy Chi PGS. TS Nguyễn Văn Hiệp
 129. Ẩn dụ trong tiếng Anh và các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (trên tư liệu nghĩa ẩn dụ của một số từ ngữ chỉ bộ phận cơ  thể người) Trần Thị Hải Vân PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
 130. Miêu tả, nhận xét mô hình câu đơn hai thành phần qua các truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp Nguyễn Thị Hài GS. TS Nguyễn Cao Đàm
 131. Ngôn ngữ quảng cáo dưới cái nhìn của lý thuyết giao tiếp Mai Thị Hương Giang GS.TS Diệp Quang Ban
 132. Tìm hiểu tít bài báo trong tạp chí Thời trang trẻ Dương Thị Vân Anh PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt
 133. Nghiên cứu các phát ngôn biểu thị ý nghĩa so sánh tĩnh và động trong tiếng Việt Bùi Thanh Thủy PGS.TS Nguyễn Chí Hòa
 134. Từ chỉ màu sắc trong kho tàng ca dao người Việt Hồ Thị Quỳnh Phương GS. TS Phạm Đức Dương
 135. Ngôn ngữ các định nghĩa trong SGK phổ thông hiện nay Võ Thanh Hà PGS.TS Vũ Đưc Nghiệu
 136. Tìm hiểu quan điểm, chính sách của ĐCS Việt Nam và Chủ tịch HCM về ngôn ngữ các DTTS Đoàn Thị Thu Hiền GS. TS Trần Trí Dõi
 137. Khả năng hoạt động của các phó từ chỉ thời thể tiếng Việt trong các sự tình hậu cảnh Phùng Thị Thanh Lâm GS.TS Nguyễn Minh Thuyết
 138. Đặc trưng văn hóa dân tộc và tư duy ngôn ngữ của tiếng lóng trên ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt Nguyễn Thị Bích Ngọc GS. TS Nguyễn Đức Tồn
 139. Hoán dụ trong tiếng Anh va các thủ pháp chuyển dịch sang tiếng Việt (trên tư liệu nghĩa hoán dụ của một số từ ngữ chỉ bộ phận cơ  thể người) Nguyễn Phương Chung PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
 140. Khảo sát thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật trong tiếng Hán Đường Tú Trân GS. TS Trần Trí Dõi
 141. So sánh lượng từ tiếng Hán với loại từ tiếng Việt Liêu Nhược Vũ PGS.TS Đào Thanh Lan
 142. Tìm hiểu nghi thức lời nói trong tiếng Hán hiện đại qua khảo sát phát ngôn chào Phạm Thị Minh Tường GS. TS Nguyễn Thiện Giáp
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây