Báo cáo tiến độ học cao học / nghiên cứu sinh

Thứ bảy - 31/10/2015 07:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

Số:               /XHNV-TC

V/v: báo cáo tiến độ học sau đại học

 năm 2015

 

Hà Nội, ngày         tháng  11  năm 2015

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

 

Nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ học sau đại học, sớm hoàn thành việc đạt chuẩn trình độ của đội ngũ giảng viên, Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ đang tham gia các khóa đào tạo thạc sĩ/tiến sĩ báo cáo tiến độ thực hiện luận văn, luận án.

Đối với cán bộ đang học tập ở nước ngoài đề nghị gửi báo cáo về đơn vị (qua thư điện tử). Những trường hợp không có báo cáo kết quả học tập hàng năm, Nhà trường sẽ không gia hạn thời gian học tập nếu có nhu cầu gia hạn.

Kết quả học tập là căn cứ xét hỗ trợ kinh phí theo Quy chế chi tiêu nội bộ, đánh giá thi đua, xét nâng bậc lương trước thời hạn và thu nhập tăng thêm hàng năm.

Kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho tất cả học viên cao học, nghiên cứu sinh là cán bộ của đơn vị mình thực hiện báo cáo theo mẫu gửi kèm và gửi về Trường (qua Phòng Tổ chức Cán bộ) chậm nhất vào ngày /11/2015.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                          

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

     -  Như trên;

     -  Lưu: HC, TC.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

 

 

 

ThS. Hoàng Văn Quynh


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

 

                                             Hà Nội, ngày         tháng  11  năm 2014

 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC CAO HỌC/NGHIÊN CỨU SINH

 

 

Họ và tên:..................................................................................................................................

Đơn vị:.......................................................................................................................................

Hiện đang học cao học/NCS:……………………Chuyên ngành.......................................................

Tại:............................................................................................................................................

Khóa:…………………….. từ năm…………………….đến năm..........................................................

Thời gian dự kiến bảo vệ luận văn/luận án:...................................................................................

Đã quá hạn hay trong hạn (trường hợp quá hạn phải ghi rõ lý do và dự kiến thời gian hoàn thành).

Báo cáo những công việc đã làm được (tính đến thời điểm báo cáo):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Kế hoạch thực hiện luận văn/ luận án trong thời gian tiếp theo (ghi rõ thời gian, nội dung thực hiện và dự kiến sản phẩm)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................

           

      XÁC NHẬN CỦA

 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN             XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ                      KÝ TÊN                            

 

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây