Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Thứ sáu - 19/08/2016 21:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

Số:        /NNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 - 2017

 

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Ban Chủ nhiệm Khoa tại Hội nghị công chức viên chức Khoa.

- Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 của Trường Đại học KHXH&NV

 

B. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM HỌC

I. THÁNG 9 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ. Họp Khoa trước khi bắt đầu học kỳ 1: (Ngày 24/8/2016 – Họp khoa)
 2. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – sinh viên; Tham dự Lễ Khai giảng năm học mới của Trường.
 3. Hoàn thành xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 cho các hệ Chuẩn, Chất lượng cao, Liên kết đào tạo. (Cụ thể: Lịch phân công giảng dạy)
 4. Kiểm tra việc phân công, phân nhiệm cho giảng viên các bộ môn.
 5. Họp các chi đoàn sinh viên, bầu chọn các đoàn viên ưu tú để xét kết nạp Đảng.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Đón sinh viên khoá QH-2016-X nhập Trường; Phối hợp với Trường tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 và tuyển sinh vào hệ CLC khóa 2016; Phối hợp với Trường tập huấn cho sinh viên về quy chế đào tạo và chương trình đào tạo.
 2. Tập trung các khóa cũ (QH-2013-X, QH-2014-X, QH-2015-X), tổ chức dinh hoạt lớp, ổn định tổ chức lớp. (30/8-1/9/2016)
 3. Tổ chức giảng dạy học kỳ I; Thi học kỳ hè; Tham gia xét học vụ, xét chuyển đổi sinh viên CLC (30/8-1/9/2016);
 4. Giao đề tài khoá luận tốt nghiệp. (5/9-9/9/2016)
 5. Tham gia xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2016. (19/9-30/9/2016)
 6. Rà soát hệ thống học liệu của ngành và các hợp đồng xây dựng hệ thống học liệu quá hạn.
 7. Phối hợp với Trường triển khai các hoạt động tư vấn sinh viên.
 8. Gửi danh sách đề nghị khen thưởng cho sinh viên khoá QH-2013-X, QH-2014-X, QH-2015-X.
 9. Gửi danh sách đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017.
 10. Phối hợp với Nhà trường kiểm tra hoạt động giảng dạy, học tập, hành chính, sinh hoạt chính trị đầu năm học của cán bộ, sinh viên;

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

1.     Triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch chung của Nhà trường.

2.     Cử cán bộ tham gia TSSĐH đợt 2 năm 2016 (10/9-11/9/2016).

3.     Xét duyệt HSCM cho NCS đợt 2, khóa 61 (12/9-15/9/2016).

4.     Hoàn tất hồ sơ gửi Trường để xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.

5.     Hoàn tất việc nhận bài cho Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học: Các vấn đề lý luận và thực tiễn”. Triển khai việc biên tập và xuất bản kỷ yếu cho Hội thảo.

6.     Phối hợp với Khoa Văn học, tiếp tục tiến hành các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa và 60 năm thành lập ngành.

7.     Tiếp nhận và phân công giảng dạy sinh viên các chương trình liên kết với các trường đại học Trung Quốc; Kiểm tra, rà soát lại việc phân công giảng dạy các chương trình liên kết đào tạo.

 

II. THÁNG 10 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Kiểm tra tiến độ học sau đại học của giảng viên.
 2. Cử cán bộ, sinh viên tham gia các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức thực hiện kỷ cương học đường và văn hóa ứng xử trong sinh viên; Cử cán bộ, sinh viên tham gia Ngày hội tình nguyện: Hiến máu nhân đạo và Nhân văn xanh; Tổ chức Giải bóng đá nữ sinh viên lần thứ II - USSH Cup;
 3. Triển khai cho các đoàn viên ưu tú (đã được các chi đoàn sinh viên đề nghị xét kết nạp Đảng) làm lý lịch.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Phối hợp với Nhà trường tổ chức tập huấn đăng ký học phần cho sinh viên khóa QH-2016-X; Gửi danh mục học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ II. (3/10-7/10/2016)
 2. Phối hợp với Nhà trường hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ đầu vào của K58 (10/10-14/10/2016).
 3. Phối hợp với Nhà trường tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy 2016 (17/10-28/10/2016)
 4. Tham gia góp ý điều chỉnh, biên soạn đề cương học phần, bài giảng, giáo trình của các chương trình đào tạo sau điều chỉnh; Triển khai xây dựng các giáo trình cốt yếu theo kế hoạch của Trường; Kiểm tra tiến độ xây dựng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo.
 5. Gửi góp ý, đề nghị cập nhật CTĐT khóa 2016 vào phần mềm quản lý đào tạo.
 6. Gửi danh sách đề nghị và tham gia xét cấp học bổng học kỳ I cho sinh viên các khoá QH-2012-X, QH-2013-X, QH-2014-X.
 7. Kiểm tra giữa kỳ học kỳ I (31/10-4/11/2016).
 8. Gửi danh mục học phần học kỳ II.
 9. Tổ chức lớp bổ túc kiến thức Ngôn ngữ học để tuyển sinh sau đại học.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Hoàn tất các thủ tục và tổ chức bảo vệ luận văn khóa QH-2013-X và 2014-X.
 2. Gửi đề nghị cập nhật CTĐT mới vào phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.

8.     Hoàn tất việc biên tập và xuất bản Kỷ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học: Các vấn đề lý luận và thực tiễn”. Hoàn tất các khâu tổ chức Hội thảo và Lễ kỳ niệm Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa và 60 năm thành lập ngành.

 

III. THÁNG 11- 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp chi bộ; Phổ biến Hướng dẫn công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016.
 2. Tổ chức Lễ kỳ niệm Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa và 60 năm thành lập ngành.
 3. Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và gặp mặt các nhà giáo lão thành.
 4. Gửi danh sách xét nâng bậc lương theo niên hạn và trước hạn.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Kiểm tra giữa kỳ học kỳ I; Công bố lịch thi hết học phần kỳ I (23/11-27/11/2016);
 2. Đăng ký học phần học kỳ II (26/11-11/12)
 3. Phối hợp với Nhà trường ký hợp đồng điều chỉnh, biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình học phần với các cán bộ giảng viên; Tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo đến hạn; Phối hợp với Nhà trường kiểm tra tiến độ xây dựng bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo.
 4. Cử sinh viên tham gia đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Tham dự Khai giảng khóa QH-2016-X sau đại học.
 2. Tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học: Các vấn đề lý luận và thực tiễn”.
 3. Tổ chức bảo vệ luận văn khóa QH-2013-X và QH-2014-X sau đại học.
 4. Học viên cao học khoá QH-2015-X đăng ký đề tài luận văn và người hướng dẫn; họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét duyệt đề tài và gửi danh sách đề nghị Nhà trường ra quyết định công nhận đề tài và người hướng dẫn cho học viên khoá QH-2015-X.
 5. Hoàn tất hồ sơ gửi Trường để xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.
 6. Rà soát công tác đào tạo sau đại học phục vụ đợt kiểm tra của Trường.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Rà soát tình hình sử dụng thiết bị, điện nước, phòng cháy chữa cháy tại các phòng do Khoa phụ trách.
 2. Cử cán bộ tham gia Hội nghị về công tác tài chính.

 

IV. THÁNG 12 - 2016

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ: Đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2016; Cử cán bộ, sinh viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.
 2. Phối hợp với Nhà trường, tổ chức thăm hỏi sinh viên nước ngoài, sinh viên nội trú nhân dịp Tết Dương lịch 2016.
 3. Triển khai việc thẩm tra lý lịch cho các đoàn viên ưu tú (đã được các chi đoàn sinh viên đề nghị xét kết nạp Đảng).

 

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Mời giảng và rà soát đề cương học phần giảng dạy trong học kỳ II; Thi hết học phần học kỳ I.
 2. Gửi danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 4 năm 2016 (12/12-30/12/2016).

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Kiểm tra tiến độ NCS các khóa.
 2. Tổ chức thi học kỳ I các lớp thuộc chương trình liên kết quốc tế;
 3. Gửi thiếp chúc mừng năm mới cho các đối tác nước ngoài.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Phối hợp với Phòng Hành chính tổng kiểm kê tài sản cố định năm 2016.

 

V. THÁNG 01- 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ.
 2. Cử sinh viên tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Truyền thống Học sinh – Sinh viên (9/1); Cử sinh viên tham gia buổi giới thiệu về văn hóa lễ hội ở Việt Nam.
 3. Chuẩn bị hồ sơ kết nạp đoàn viên ưu tú và ĐCSVN.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Cử cán bộ coi thi và chấm thi hết học phần kỳ I; Xác nhận giờ giảng, ra đề và chấm thi của học kỳ I.
 2. Phân công giảng dạy học kỳ II;

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Thống kê công trình khoa học 6 tháng cuối năm 2016.
 2. Tổ chức thi học kì cho các lớp liên kết quốc tế.

 

VI. THÁNG 02 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Tổ chức gặp mặt cán bộ giảng viên nhân dịp tết Bính Thân.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Triển khai giảng dạy học kỳ II (6/2-26/5/2017)
 2. Phối hợp với Nhà trường tổ chức thi bổ sung học kỳ I (15/2-27/2/2017)
 3. Công bố kết quả học tập học kỳ I (27/2/2017)
 4. Kiểm tra việc học tập, giảng dạy của cán bộ, sinh viên các hệ đào tạo trước và sau Tết Nguyên đán.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Triển khai cho cán bộ giảng viên ký hợp biên soạn giáo trình, bài giảng.
 2. Gửi danh sách xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh.
 3. Triển khai kế hoạch giảng dạy học kì II cho các lớp liên kết đào tạo quốc tế.
 4. Tổ chức các học phần tiến sĩ (NCS khóa 61) và các chuyên đề tiến sĩ (NCS khóa 60) (từ 10/2/2017).
 5. Tổ chức các học phần thuộc khối ngành và chuyên ngành cho HVCH (2/2017-5/2017).

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Lập và triển khai kế hoạch đón Tết Bính Thân.

 

VII. THÁNG 3 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ.
 2. Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Gửi danh sách đề nghị xét học vụ, xét chuyển đổi sinh viên CLC (trước 1/3/2017)
 2. Xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 (20/3-31/3/2017).
 3. Gửi danh sách đề nghị xét miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016 – 2017.
 4. Gửi danh sách đề nghị xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội học kỳ II cho sinh viên hệ chính quy.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên cấp khoa và hoàn tất hồ sơ gửi Trường.
 2. Hoàn tất hồ sơ và gửi danh sách đề nghị xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.

 

VIII. THÁNG 4 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ; Tổ chức đánh giá Chi bộ giữa nhiệm kỳ.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Gửi danh mục học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ I năm học 2017 – 2018 (trước 3/4/2017).
 2. Kiểm tra giữa kỳ học kỳ II (10/4-14/4/2017).
 3. Đăng ký học phần học kỳ hè 2017 (10/4/-14/4/2017).
 4. Công bố lịch thi hết học phần học kỳ II (17/4-21/4/2017)

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Tham gia Hội nghị khoa học sinh viên cấp Trường.
 2. Tham gia tuyển chọn và đầu tư công trình khoa học sinh viên dự thi cấp ĐHQG và cấp Bộ.
 3. Rà soát công tác đào tạo sau đại học phục vụ đợt kiểm tra của Trường.
 4. Tham gia tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 (4/2017).

 

IX. THÁNG 5 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Họp Chi bộ.
 2. Triển khai tổng kết năm học và xét thi đua - khen thưởng năm học 2016 - 2017 theo hướng dẫn của Trường.
 3. Triển khai tổng kết công tác công đoàn năm học 2016 – 2017 theo hướng dẫn của công đoàn Trường.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Phân công cán bộ coi thi học kỳ II.
 2. Triển khai ký hợp đồng biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo đợt 2.

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Đề xuất các đề tài cấp ĐHQG; Xây dựng thuyết minh đề tài thuộc các chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước và các đề tài thuộc Quỹ Khoa học – Công nghệ Quốc gia.

2.    Phổ biến đến cán bộ giảng viên kế hoạch công tác biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng và các chương trình đào tạo mới bậc sau đại học năm học 2017 – 2018.

 

X. THÁNG 6 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Tổng kết năm học và công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017 theo kế hoạch của Trường.
 2. Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức cấp Khoa (Tổng kết năm học 2016 - 2017 và xây dựng kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018).

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Thi và chấm thi hết học phần kỳ II;
 2. Gửi danh sách đề nghị xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017; mời giảng học kỳ hè 2017.
 3. Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (1/6-6/6/2017)
 4. Gửi danh sách đề nghị xét học bổng cho sinh viên khoá QH-2013-X.
 5. Gửi danh sách đề nghị xét khen thưởng cho sinh viên khoá QH-2013-X.
 6. Cử cán bộ tham gia Lễ trao bằng tốt nghiệp khoá QH-2013-X năm học 2016 – 2017 (27/6).
 7. Tham dự Hội nghị tổng kết kết quả đánh giá bài giảng ở bậc đại học và sau đại học năm học 2016 – 2017.
 8. Gửi đề nghị và tham gia xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2017 (20/6/2017)

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

1.     Hoàn tất hồ sơ và gửi danh sách xét điều kiện tốt nghiệp và công nhận học vị cho học viên cao học đã bảo vệ.

2.     Tổ chức thi học kì cho các lớp liên kết đào tạo quốc tế; Gửi danh sách đề nghị cấp chứng chỉ cho các sinh viên thuộc các chương trình liên kết với các trường đại học Trung Quốc.

3.     Kiểm tra tiến độ NCS các khóa.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

1.     Gửi đề nghị cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất trong dịp hè.

 

XI. THÁNG 7 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể

 1. Cử cán bộ tham dự Hội nghị công chức viên chức, Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường năm học 2016 – 2017.
 2. Hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng, gửi danh sách đề nghị khen thưởng và tham gia họp xét thi đua – khen thưởng năm học 2016 - 2017.
 3. Gửi đề nghị tuyển dụng năm 2017.
 4. Cử cán bộ tham dự Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác công đoàn năm học 2016 – 2017.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Hoàn thành chấm thi, công bố điểm học kỳ II; Theo dõi giảng dạy học kỳ hè 2017.
 2. Xây dựng lịch trình đào tạo đại học chính quy năm học 2017-2018 dựa trên lịch trình chung của toàn trường.
 3. Đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2017-2018 (1/7-8/7/2016).
 4. Thi hết học phần bổ sung của học kỳ II (6/7-10/7/2017).
 5. Xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 (24/7-28/7/2017).

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

1.    Thống kê các công trình khoa học công bố 6 tháng đầu năm 2017.

2.    Gửi danh sách đề nghị xét thưởng thành tích nghiên cứu khoa học.

 1. Kiểm tra đầu vào, lập thời khóa biểu cho sinh viên các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học Trung Quốc.

 

XII. THÁNG 8 - 2017

A. Công tác Đảng, tổ chức, đoàn thể         

 1. Tổ chức Lễ kết nạp đoạn viên ưu tú vào Đảng.

B. Công tác đào tạo đại học, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra và pháp chế

 1. Theo dõi giảng dạy học kỳ hè 2017.
 2. Đón sinh viên khoá QH-2017-X nhập Trường (22/8).
 3. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên (22 - 26/8).

C. Công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học, đối ngoại và hợp tác đào tạo quốc tế

 1. Đề xuất công trình khoa học tiêu biểu năm 2017 đề nghị ĐHQGHN khen thưởng.
 2. Gửi danh sách đề nghị ra quyết định công nhận đề tài, giáo viên hướng dẫn cho NCS trúng tuyển đợt 1 năm 2017; Gửi danh sách đề nghị xét chuyển tiếp nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017.
 3. Rà soát, điều chỉnh và đề nghị phê duyệt các chương trình đào tạo sau đại học năm học 2017 – 2018.

D. Công tác hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, truyền thông và tài chính

 1. Rà soát, đề nghị sửa chữa trang thiết bị tại các giảng đường để chuẩn bị năm học mới.

 

 

 

 

CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Chính

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây