Thông báo tuyển sinh sau đại học 2009

Thứ ba - 14/04/2009 23:10

Thông báo tuyển sinh sau đại học 2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học năm 2009 gồm 500 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ và 60 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ cho các chuyên ngành dưới đây:

TT
Tên chuyên ngành
Mã số
 I. Đào tạo cao học
1
Lí luận văn học
60 22 32
2
Văn học Việt Nam
60 22 34
3
Văn học nước ngoài
60 22 30
4
Văn học dân gian
60 22 36
5
Hán – Nôm
60 22 40
6
Ngôn ngữ học
60 22 01
7
Lịch sử thế giới
60 22 50
8
Lịch sử Việt Nam
60 22 54
9
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
60 22 56
10
Lịch sử sử học và sử liệu học
60 22 58
11
Khảo cổ học
60 22 60
12
Dân tộc học.
60 22 70
13
Triết học
60 22 80
14
Chủ nghĩa xã hội khoa học
60 22 85
15
Tôn giáo học
60 22 90
16
Xã hội học
60 31 30
17
Báo chí học
60 32 01
18
Lưu trữ
60 32 24
19
Tâm lí học
60 31 80
20
Quản lí khoa học và công nghệ
60 34 72
21
Châu Á học
60 31 50
22
Du lịch học
 
23
Quan hệ quốc tế
60 31 40
24
Chính trị học
60 31 20
25
Hồ Chí Minh học
60 31 27
26
Khoa học thư viện
60 32 20
 II. Đào tạo NCS
1
Lí luận văn học
62 22 32 01
 2
Văn học Nga
62 22 30 01
 3
Văn học Việt Nam
62 22 34 01
 4
Văn học Trung Quốc
62 22 30 05
 5
Văn học dân gian
62 22 36 01
 6
Văn học Bắc Mĩ
62 22 30 20
 7
Văn học Pháp
62 22 30 15
 8
Văn học Anh
62 22 30 10
 9
Lí luận ngôn ngữ
62 22 01 01
 10
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
62 22 01 25
 11
Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu
62 22 01 10
 12
Ngôn ngữ học so sánh-lịch sử
62 20 01 15
 13
Việt ngữ học
62 22 01 20
 34
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại
62 22 50 05
 15
Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại
62 22 54 01
 16
Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại
62 22 54 05
 17
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
62 22 56 01
 18
Lịch sử sử học và sử liệu học
62 22 58 01
 19
Khảo cổ học
62 22 60 01
 20
Dân tộc học
62 22 70 01
 21
Chủ nghĩa DVBC và CNDVLS
62 22 80 05
 22
Chủ nghĩa xã hội khoa học
62 22 85 01
 23
Xã hội học
62 31 30 01
 24
Báo chí học
62 32 01 01
 25
Chính trị học
62 31 20 01
 26
Hồ Chí Minh học
62 31 27 01
 27
Tâm lí học xã hội
 
 28
Trung Quốc học
62 32 50 01
 29
Đông Nam Á học
62 31 50 10

 
Riêng các chuyên ngành:
+  Lưu trữ, Quản lí khoa học và công nghệ, Du lịch học, Quan hệ quốc tế, Khoa học thư viện chỉ tuyển học viên cao học.
+ Lịch sử Việt Nam (trình độ thạc sĩ) và Lịch sử Việt Nam cổ trung đại (trình độ tiến sĩ) chỉ tuyển theo đề án 16+23 (đạt trình độ quốc tế)
I. Đối tượng dự thi
Công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đủ các điều kiện quy định trong Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
II. Điều kiện dự thi
1. Dự tuyển NCS
- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc phù hợp, hoặc gần chuyên ngành đăng kí dự thi.
- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này thí sinh phải có ít nhất1 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thivà phải dự thi theo chế độ đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành đúng, loại giỏi trở lênvà có ít nhất1 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại khá và có ít nhất2 bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.
Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.
* Người dự thi NCS cần có ít nhất 2 năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học), trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.
2. Thi cao học
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.
- Có bằng đại họchệ chính quy ngành gầnvới chuyên ngành đăng kí dự thi,đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi.
* Thâm niên công tác
- Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.
- Những trường hợp còn lại, phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).
* Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lí khoa học và công nghệ:
- Phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu hoặc tại chức, có chứng nhận bổ túc kiến thức của chuyên ngành dự thi; là lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị quản lí khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi (kể cả người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên).
* Đối với các thí sinh dự thi chuyên ngành du lịch học
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch;
- Có bằng tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành kinh tế du lịch, địa lí du lịch, văn hoá du lịch;đã học bổ túc kiến thứcđể có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch.
- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành khác song đã có ít nhất 03 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực du lịch;đã học bổ túc kiến thứcđể có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch.
* Đối với các thí sinh dự thi chuyên ngành Lịch sử Việt Nam (thạc sĩ) và Lịch sử Việt Nam cổ trung đại (tiến sĩ) đạt trình độ quốc tế sẽ có hướng dẫn riêng.
III. Chính sách ưu tiên
1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
- Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh
- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động
- Người thuộc dân tộc thiểu số
- Người đang công tác liên tục được hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí dự thi.
2. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm mười điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.
Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi.
IV. Đối tượng được hưởng kinh phí hỗ trợ đào tạo từ ngân sách nhà nước
Người dự thi sau đại học là cán bộ, công chức, viên chức (theo Pháp lệnh công chức) có quyết định của cơ quan cử đi học và trong chỉ tiêu có kinh phí của Nhà nước.
V. Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa
Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa của mỗi khoá đào tạo thạc sĩ tương ứng là 2 năm (24 tháng) và 5 năm (60tháng). Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa của mỗi khoá đào tạo tiến sĩ tương ứng là 3 năm (36 tháng) và 6 năm (72 tháng) đối với người có bằng thạc sĩ, 4 năm (48 tháng) và 7 năm (84 tháng) đối với người chưa có bằng thạc sĩ.
VI. Các môn thi
1. Cao học thi 3 môn: cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ (1 trong 5 thứ tiếng: Nga, Đức, Anh, Pháp, Trung) trình độ B .
2. Nghiên cứu sinh
2.1. Dự tuyển từ cử nhân: Thi môn cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
2.2. Dự tuyển từ thạc sĩ: ngoại ngữ và bảo vệ đề cương nghiên cứu.
VII. Hồ sơ dự thi (có mẫu tại trường)
1. Đơn xin đăng kí dự thi theo mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan quản lí hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người không làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước).
3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của một bệnh viện đa khoa.
4. Bản sao có xác nhận của công chứng Nhà nước các văn bằng chứng chỉ sau:
- Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học toàn khoá có xác nhận xếp loại của cấp có thẩm quyền cấp bằng (đối với người dự thi đào tạo thạc sĩ hoặc dự tuyển đào tạo tiến sĩ nhưng chưa có bằng thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bẳng điểm thạc sĩ (đối với người dự tuyển đào tạo tiến sĩ đã có bằng thạc sĩ)
- Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức (nếu thuộc diện phải học bổ túc kiến thức);
- Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu là cán bộ nhà nước) hoặc hợp đồng lao động dài hạn để chứng nhận thâm niên công tác.
- Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)
5. Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lí đối với người đang làm việc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoặc ngoài nhà nước.
6. 03 phong bì ghi sẵn địa chỉ thí sinh, có dán tem, 04 ảnh cỡ 3x4.
7. Đề cương nghiên cứu, lí lịch khoa học cùng bản chụp các công trình nghiên cứu đã công bố và đề cương luận án (đối với thi sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ).
8. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học GS, PGS, hoặc học vị TSKH, TS cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ).
VIII. Đối tượng được miễn thi môn ngoại ngữ
1. Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài ma ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc
2. Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng nêu trên.
3. Có chứng chỉ TOEFL (Institutional hoặc International) 400 điểm (hoặc tương đương) hoặc IELTS 4.5 điểm đối với người dự tuyển đào tạo bậc thạc sĩ. Có chứng chỉ TOEFL (Institutional hoặc International) 450 điểm (hoặc tương đương) hoặc IELTS 5.0 điểm đối với người dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ. Các chứng chỉ tiếng Anh này có giá trị trong 2 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ.
4. Có chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận trình độ dự tuyển đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN còn giá trị tương ứng với bậc đào tạo đăng kí dự thi.
IX. Kế hoạch tuyển sinh
Bán hồ sơ: từ 04/05 đến hết 31/05/2009.
Nhận hồ sơ: Từ 01/07 đến hết 10/07
Hướng dẫn ôn tập: Dự kiến từ 15/06 đến 21/08/2009
Thời gian thi tuyển: Từ ngày 28 đến 30/08/2009
X. Kinh phí tuyển sinh
1. Lệ phí đăng kí dự thi: 50.000đ.
2. Lệ phí thi:
2.1. Cao học: 300.000đ
2.2. NCS (tạm thu):
Từ cử nhân: 1.300.000đ
Từ thạc sĩ: 1.100.000đ
Các thí sinh được miễn môn thi ngoại ngữ, lệ phí dự thi được giảm 50.000đ
Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ :Phòng QLNCKH&ĐTSĐH (bộ phận đào tạo sau đại học phòng 605 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội .Điện thoại :38.585 239

Phòng QLNCKH&ĐTSĐH
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây